DÙNG ĐƯỢC CẢ TRÊN ĐIỆN THOẠI VÀ  MÁY TÍNH.

NÉT CĂNG – LIVE CÙNG LÚC NHIỀU NGƯỜI-NHIỀU LUỒNG.

HIỂN THỊ COMMENT, LOGO, THAO TÁC MÀN HÌNH…

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY